Bile je i bile bu.

 

Kurticu sam išupal iz svoje prastare kolekcije kurtica kad sam ih još davnijeh dana slagal u registrator po abecedi. Namjenjena jebila jednoj konkretnoj trki. Trka se zvala IV. Pojedinačno orijentacijsko natjecanje PD "Zagreb-Matica". Održana jebila prije taman 26 leta. Bodovala se za ondašnju ligu. Složil ju je tada mladi i nadobudni naš Precednik. Bar tak to sve piša na kurtici. Mjerilo petnajstica sa izohipsama od cenera. Ubacite još po jednu kauntersicu izmedju i eto ga desni dijo Hrastja, mješanac Starče i oBranjenog Vrha. Ono selo pod legendom je Kozjača. Malo desno je šuma di buju se prvenstveno svjecki orijemtirali. Morti mi Orest uleti u goste. Ijonak mi je hiža 4 km bežanije od ljevog ruba kurtice. Teren je pravi za petnajsticu. Tipičnu, kontinentalnu, sa grebenima, uvalama, putovima, malim uvalicama, sitnim vegatacijama, jarcima i sličnim detaljima. Po kauntersima bi rekel da je kurtica fotografski smanjena HDK 1:5000 i precrtana na 10 m sa nekaj poznatih dodataka (vinogradi). Nekad se u voim krajovima zgleda dost bežalo. A prema najavama i u buduće. Čul sam za planove za tri karte od tri različita kluba. A sve tu negdi eraund. Morti se za par leta složi i kakva Vukomerička liga.

 

Početna
Istorijsko čoše

 

 

Kurtica